اهدای عضو اهدای زندگی

توانستن

رویدادها

همایش اقتصاد مقاومتی

انجمن اهدای عضو ایرانیان در روز چهارشنبه 14 تیر ماه 1396 در دانشگاه تربیت مدرس واقع در خیابان گیشا از ساعت 8 الی 17 غرفه صدور کارت اهدای عضو برپا کرد. 

هدیه خدا را ببخشیم

انتشار: ۰۹:۴۶ / ۱۴ تیر ۱۳۹۶