اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

پدری که حیات‌بخش بیمار نیازمند به کبد شد

چهل و سومین مورد اهدای عضو استان البرز با رضایت فرزندان بخشنده یک خانواده انجام شد.

 ۲۱ بهمن ماه آقای ۶۷ ساله‌ای دچار سانحه تصادف و روز بعد مرگ مغزى وى توسط پزشکان تایید شد.

۷ فرزند این پدر با ایثارگری خود ادامه‌دهنده مسیر بخشش و بزرگی شدند و با رضایت خود، جان بیمار نیازمند به کبد را نجات دادند.

انتشار: ۱۱:۱۸ / ۲۵ بهمن ۱۳۹۶